refning logo

Kontakt

Advokat Thomas Refning Poulsen
Søndergade 18 A
7400 Herning
Danmark

CVR-nr.: 26 49 68 29

Tlf. + 45 97 12 20 10 (8.00-17.00 Mandag til Fredag)
E-mail: info@refning.dk

Data til brug for overførsler:
Kontonummer i Sydbank: 7118-0000179054
Klientkonto: 7118-0000179047

Advokatansvarsforsikring: Tryg Forsikring A/S, policenr.: 674-21.073

FORRETNINGSBETINGELSER