Jeg er blevet stoppet for narkokørsel, hvad sker der nu?

Kørsel i bil med narko i blodet accepteres ikke i Danmark og der er derfor også en nulgrænse, for hvert stof er der dog fastsat en bagatelgrænse.
Hvis du bliver stoppet og du testes positiv for et eller flere stoffer vil du få taget en blodprøve, og resultatet af blodprøven er det bevis som bruges til at afgøre hvilken straf du skal have.

domstole logo

Rækken af ulovlige stoffer i trafikken er lang, men nogle af dem, som giver anledning til mange sager er blandt andet:
• Kokain
• Amfetamin (speed)
• Cannabis (hash, marihuana, pot)
• LSD
• Ecstasy
• Heroin
• Khat
• Svampe, der indeholder psilocin og psilocybin
• Benzodiazepiner, der ikke er på recept.
• Poppers (amylnitrit)
• GHB (fantasy)
• Morfin
• Metadon

For hvert stof er der fastsat en såkaldt bagatelgrænse. Hvis dit blod indeholder en mængde ulovligt stof over bagatel-grænsen, bliver du sigtet for at overtræde nulgrænsen.

Hvilken straf vil jeg få?
Da området er intensivt lovreguleret og da der er mange sager om narkokørsel er straffen også ret standardiseret.
Er du aldrig straffet for narkokørsel før og har du heller ikke andre lignende straffe for overtrædelser er minimumsstraffen således:

Kører du med ulovlige, euforiserende stoffer i blodet, er straffen den samme, som hvis du kørte spirituskørsel med 1,21 promille.
Du får frakendt dit kørekort i 3 år og får en bøde. Førstegangskørsel med THC i blodet udløser ikke ubetinget frakendelse af kørekortet hvis koncentrationen af THC i blodet er under 0,009 milligram.

Du skal desuden bestå en ny teori- og køreprøve og gennemføre et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik). Kurset varer 12 timer og koster 3.200 kr.
Bliver du taget flere gange med ulovlige stoffer og/eller alkohol i blodet, stiger straffen.
De fleste sager om narkokørsel handler om ”hashkørsel” dvs. kørsel med THC i blodet.

Straffen for dette er sådan:

Narko

Kilde: sikkertrafik.dk

Selvom straffen for narkokørsel i høj grad er standardiseret, vil vi altid anbefale at du kontakter en advokat således at du kan få en individuel vurdering af din sag. Dette gælder selvfølgeligt i endnu højere grad hvis der er tale om en sigtelse for overtrædelser af forskellige former for kvalitet eller du har tidligere forstraffe.

Kontakt os derfor hvis du ønsker vores vurdering af din sag - tlf. 97 12 20 10, info@refning.dk 

Bemærk, strafniveau, bøder og andre regler ændres løbende, denne artikel er ajour pr. 26.2.2020.

Udskriv