refning logo

Priser

 

Følgende ydelser afregnes til faste priser:

 

TESTAMENTE 4.000 kr.

ÆGTEPAGT 4.000 kr.

KØB AF HUS / SOMMERHUS 7.500 kr.

KØB AF HUS / SOMMERHUS INKL: TINGLYSNING 10.000 kr.

FREMTIDSFULDMAGT 2.500 kr.

SAMEJEAFTALE 3.500 kr.

GÆLDSBREV - FAMILIELÅN GRATIS - hent gældsbrev skabelon her*

ARVEAFKALD GRATIS - hent arveafkald her*

GENNENGANG AF ENTREPRISEKONTRAKT 10.000 kr.

PROJEKTKØB 12.500 kr.

KØB AF UBEBYGGET GRUND TIL BOLIG 5.000 kr.

Priserne er inklusiv moms, men eksklusiv afgifter til staten, som er: testamente: 300 kr. ægtepagt 1.750 kr. Ved køb af fast ejendom: 0,6 % af købesummen plus 1.750 kr.

I sager og ved ydelser, som ikke kan afregnes til et fast salær anvendes følgende principper:

  • Anvendt tid

  • Sagens værdi

  • Sagens udfald

  • Sagens betydning for klienten

  • Ansvaret forbundet med sagen

Ved opstart af sagen modtager du altid en ordrebekræftelse hvori opgaven beskrives. I denne ordrebekræftelse vil du også få oplyst prisen, hvis der er tale om en sag hvor vi kan angive en fast pris, eller om sagen afregnes efter principperne anført ovenfor.
I sager med fast pris betaler du ofte først når sagen er afsluttet, men vi er berettiget til at forlange forudbetaling af et depositum og á conto betaling.

*Dokumentet er blot en skabelon og det er brugerens eget ansvar, at brugeren forstår indholdet og udfylder dette korrekt. Advokat Thomas Refning Poulsen kan ikke gøres ansvarlig for indholdet af dokumentet og retsvirkningen heraf.