refning logo

Kto może kupić nieruchomość w Danii

eu

Polscy obywatele, którzy chcą kupić nieruchomość w Danii mogą to zrobić po spełnieniu określonych przez prawo warunków. Nie ma konieczności przebywania w Danii przez określony czas.

Zakup nieruchomości w Danii może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
1. kupujący jest obywatelem jednego z państw członkowskich UE lub obszaru EOG i
2. jest on zatrudniony na terenie Danii lub samozatrudniony
lub
3. posiada zezwolenie na pobyt – tzw. opholdsdokument/opholdsbevis, otrzymywany z urzędu Statsforvaltningen
Zakupienie nieruchomości w każdym przypadku musi nastąpić w celu stałego zamieszkania w niej – nie dopuszcza się zakupu nieruchomości w celach rekreacyjnych lub do dalszej odsprzedaży.

Obywatel państwa członkowskiego UE może uzyskać opholdsdokument/opholdsbevis jeśli:
1. jest pracownikiem - podejmuje pracę zarobkową w Danii;
2. jest samozatrudniony, czyli podejmuje samodzielną i niezależną działalność gospodarczą;
3. jest studentem – osobą korzystającą w Danii z prywatnego lub publicznego systemu edukacji i uprawnioną do otrzymania stypendium studenckiego. Osoby takie muszą wykazać posiadanie wystarczających środków na utrzymanie się aby nie stanowiły obciążenia dla duńskiego systemu społecznego;
4. jeśli nie spełnia wczesniejszych warunków, posiada środki wystarczające do utrzymania się w Danii aby nie stanowić obciążenia dla duńskiego systemu społecznego, zgodnie z duńską ustawą o aktywnej polityce socjalnej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie ale zwykle jest to kwota odpowiadająca wartości kontanthjælp w Danii.

Advokat Thomas Refning Poulsen, Herning

Drukuj