refning logo

O nas

Thomas Refning Poulsen - adwokat, urodzony w 1968 r., ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Aarhus w 1995 r. a następnie uzyskał prawo do występowania przed sądem I i II instancji we wszystkich sprawach. W 2000 roku uzyskał tytuł adwokata.
Jest doświadczonym prawnikiem i wieloletnim praktykiem w swoim zawodzie. Nieustannie poszerza i aktualizuje swoją wiedzę prawniczą uczestnicząc w szkoleniach zawodowych. Mecenas posługuje się językiem duńskim, angielskim oraz niemieckim.

Paulina Kamińska ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie windykacji należności, zarówno w Polsce jak i w Danii oraz przygotowywania i tłumaczeń dokumentacji do spraw sądowych. Posługuje się językiem polskim, angielskim oraz duńskim.

Nasza kancelaria jest członkiem Duńskiego Stowarzyszenia Adwokatów - Advokatsamfundet oraz posiada ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej prawnika w Tryg Forsikring A/S.