refning logo

Nowe zasady dotyczące zakazu konkurencji

podpis2
Z początkiem 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zakazu konkurencji.

Klauzula zakazująca konkurencji może być ważna maksymalnie 12 miesięcy. Jeśli umowa o pracę została podpisana po 1 stycznia 2016 r., pracownik nie może zostać związany zakazem konkurencji dłużej niż 1 rok.
Jeśli klauzula zawiera również zakaz podejmowania współpracy w dotychczasowymi klientami pracodawcy, obie klauzule są ważne maksymalnie 6 miesięcy.
Warunkiem ważności klauzul konkurencyjnych jest posiadanie przez pracownika szczególnie ważnych informacji o działalności firmy i zajmowanie przez niego istotnej pozycji w firmie.
W przypadku klauzul zakazujących kontaktu z klientami dotychczasowego pracodawcy, warunkiem ich ważności jest to, czy pracownik kontaktował się z konkretnymi klientami, w ciągu 12 miesięcy, poprzedzających zakończenie zatrudnienia. Listę takich klientów, pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi z końcem zatrudnienia.
Zawarcie porozumienia o zakazie konkurencji, zobowiązuje pracodawcę do wypłacania rekompensaty pracownikowi, przez czas trwania zakazu.
Klauzule zawarte przed datą 1 stycznia 2016 r. pozostają ważne według poprzednio obowiązujących zasad.
Po 1 stycznia 2016 r. nie można ważnie zawrzeć klauzuli zakazującej zatrudniania pracowników konkurencji. Klauzule takie, zawarte przed 1 stycznia 2016 r. pozostają ważne do 2020 r.

Definicje:
Klauzula zakazująca konkurencji
Umowa, na podstawie której dotychczasowy pracownik przez określony czas, zobowiązuje się do niepodejmowania zatrudnienia w konkurencyjnej firmie lub podejmowania własnej działalności konkurencyjnej.

Klauzula zakazująca kontaktu z klientami dotychczasowego pracodawcy
Umowa, na podstawie której dotychczasowy pracownik, zobowiązuje się przez określony czas, do nienawiązywania kontaktów zawodowych z klientami i partnerami biznesowymi dotychczasowego pracodawcy.

Klauzuli zakazującej zatrudniania pracowników konkurencji
Umowa, zawierana pomiędzy firmami, na podstawie której zobowiązują się one do niezatrudniania swoich pracowników.

Advokat Thomas Refning Poulsen

Drukuj