Prawa osoby zatrzymanej przez policję

Osoba zatrzymana przez policję ma prawo do informacji o przyczynie i podstawie zatrzymania.
Policji należy podać przede wszystkim imię i nazwisko, adres i datę urodzenia. Nie ma obowiązku podawania numeru CPR ani przedstawiania dokumentów tożsamości lecz dla przyspieszenia czynności sprawdzających warto to zrobić.

politi logo

Dowiedz się, jakie prawa ma osoba zatrzymana przez policję.

Prawa osoby zatrzymanej:
1. Prawo do informacji w sprawie zatrzymania.
Policja ma obowiązek poinformować Cię w jakiej sprawie jesteś zatrzymany. Jeśli jest taka konieczność, może zastosować wobec Ciebie siłę fizyczną.
2. Prawo do odmowy składania wyjaśnień/odpowiedzi na pytania.
Domagaj się kontaktu z adwokatem, tłumaczem, konsulem lub ambasadą, dopóki Twoje żądanie zostanie spełnione.
Policja może nakłaniać Cię do przyznania się do winy, twierdzić, że posiada niezbite dowody na Twoją winę i świadków - nie musisz przyznawać się do winy.
Policja może nakłaniać Cię do podpisania wniosku o skazanie bez rozprawy, uzależniając od tego zwolnienie z aresztu - nie musisz nic podpisywać.
Pod pretekstem wyjaśnienia jakiejś sprawy, policja może próbować przesłuchać Cię, bez udziału adwokata i tłumacza, próbując nakłonić Cię do przyznania się do winy lub potwierdzenia różnych okoliczności, informacji. Nie wdawaj się w luźne rozmowy z policjantami.
Wszelkie informacje jakie podasz policji przy przesłuchaniu, mogą być wykorzystane przeciwko Tobie.
Do czasu przybycia Twojego adwokata, nie udzielaj żadnych informacji, oprócz danych typu: imię i nazwisko, data urodzenia, adres - nie musisz odpowiadać na żadne inne pytania.
Jeśli policja zabiera Cię na przesłuchanie lub chce przesłuchać przez telefon, nie musisz odpowiadać na pytania i możesz odmówić udziału w przesłuchaniu bez adwokata i tłumacza.
Nie musisz odpowiadać na pytania, których nie rozumiesz lub które nie są w Twoim ojczystym języku. Jeśli czegoś nie pamiętasz, odpowiadaj, że nie pamiętasz.
Nie musisz podpisywać żadnych dokumentów, których nie rozumiesz albo które są w niezrozumiałym dla Ciebie języku.
3. Prawo do adwokata.
Masz prawo do swobodnego wyboru adwokata oraz zmiany adwokata w każdej chwili. Masz prawo do nieograniczonego kontaktu z adwokatem, telefonowania do niego i korespondencji z nim.
4. Prawo do tłumacza.
5. Prawo do opieki lekarza, psychologa, podania leków, hospitalizacji - jeśli zachodzi taka konieczność. 
6. Prawo do dobrego traktowania – nikt nie może stosować wobec Ciebie tortur, znęcać się, stosować przemocy psychicznej, poniżać Cię.
7. Prawo do kontaktu z ambasadą, konsulem oraz rodziną - w ograniczonym zakresie.
8. Prawo do wysyłania i otrzymywania korespondencji oraz paczek z drobnymi rzeczami, gazetami. Ze względu na prowadzone postępowania wyjaśniające mogą być one sprawdzane przez władze aresztu.
9. Prawo do odwiedzin. Twoja rodzina i bliscy mają prawo do odwiedzin, w miarę możliwości czasowych i dostępności lokali w miejscu przebywania oraz pod warunkiem zgody oficera prowadzącego postępowanie lub prokuratora. W trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego, prowadzenia śledztwa - prawo do odwiedzin może być ograniczone.
10. Prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie wolności. W przypadku wydania wyroku uniewinniającego masz prawo do odszkodowania od państwa duńskiego, za bezprawne pozbawienie wolności.
11. Koszt reprezentacji obciąża osobę skazaną prawomocnym wyrokiem sądu. Koszty reprezentacji adwokata pokrywa państwo duńskie, które następnie może wyegzekwować je od osoby skazanej ostatecznym wyrokiem sądu. Koszt ten jest ustalany przez sąd.

Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata w sprawie karnej – skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +45 44 11 53 66 lub poprzez email: paulina@refning.dk

Advokat Thomas Refning Poulsen

Drukuj