Dlaczego warto napisać testament w Danii?

testament

Nawet nie posiadając wielkiego majątku, mieszkając w Danii, naprawdę warto sporządzić testament, przede wszystkim po to aby rozporządzić tym co posiadamy według własnego uznania ale także po to, aby zaoszczędzić w przyszłości problemów bliskim. Sporządzenie testamentu u prawnika, gwarantuje jego prawidłowość, ważność oraz uwzględnienie wszystkich ważnych aspektów, związanych z dziedziczeniem. Prawnik sporządzający testament jest też najczęściej jego wykonawcą i czuwa nad tym aby wszystkie sprawy zostały załatwione z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, więzi rodzinnych, ale co najważniejsze, z wolą testatora.

Oto kilka najważniejszych powodów, dla których warto sporządzić testament:

  1. Jeśli nie jesteś w związku małżeńskim a chcesz zabezpieczyć swojego partnera. W przypadku braku testamentu, wszystko dziedziczą tylko dzieci (w przypadku ich braku — rodzice, a gdy również oni nie żyją, pozostałe dzieci rodziców).
    Nie umniejszając praw dzieci do spadkobrania, brak testamentu może powodować poważne trudności finansowe dla żyjącego partnera, który najczęściej także znacznie przyczynia się do utrzymania rodziny i powiększania jej zasobów i powinien mieć swój udział we wspólnie zgromadzonym majątku.
  2. Jeśli masz dzieci z poprzedniego związku. Tylko sporządzenie testamentu gwarantuje, że podział majątku pomiędzy dzieci spadkodawcy, nastąpi zgodnie z jego wolą.
  3. Jeśli chcesz ograniczyć rozporządzanie majątkiem przez dzieci, do osiągnięcia przez nie nieokreślonego wieku.
  4. Jeśli chcesz przekazać określonemu spadkobiercy część lub całość majątku jako majątek odrębny. Majątek ten spadkobierca zatrzymuje dla siebie i nie podlega on podziałowi w przypadku np. rozwodu.
  5. Jeśli jesteś jedynakiem, nie posiadasz dzieci, małżonka i nie chcesz aby państwo odziedziczyło Twój majątek, bowiem razie braku spadkobierców i testamentu, majątek zmarłego przechodzi na własność państwa duńskiego.
  6. Jeśli chcesz przekazać część majątku dalszym krewnym, przyjaciołom, organizacjom lub innym osobom lub podmiotom.
  7. Jeśli chcesz zadecydować o podziale swojego majątku samodzielnie, inaczej niż wynika to z przepisów duńskiego prawa.
  8. Jeśli chcesz zabezpieczyć sprawy, związane z opieką nad dziećmi. W tym przypadku jednak wola spadkodawcy nie jest bezwzględnie przestrzegana, ponieważ odpowiednie służby państwowe, uwzględniają przede wszystkim interes dziecka.

Zmiana testamentu powinna nastąpić zawsze w przypadku ważnego wydarzenia w naszym życiu, jak zawarcie małżeństwa, rozwód, separacja, pojawienie się nowego członka rodziny, nabycie nieruchomości. Małżonkowie oraz partnerzy mogą przygotować testament wspólnie.

Koszt zarejestrowania testamentu w rejestrze testamentów to 300 DKK. Cena za sporządzenie przez nas testamentu to 5.000 DKK z VAT.

Warto zainwestować w sporządzenie tego dokumentu aby zapobiec komplikacjom w przyszłości a zatrudnienie prawnika do przygotowania testamentu, gwarantuje prawidłowość tego dokumentu oraz to, że będzie on działał w najlepszym interesie swojego zleceniodawcy.

Advokat Thomas Refning Poulsen

Drukuj