Intercyza w Danii — ægtepagt i inne dokumenty

family

Sporządzenie przez małżonków intercyzy stanowi zabezpieczenie ich interesów majątkowych na wypadek rozwodu i innych zdarzeń, w trakcie trwania ich związku. Można ją podpisać zarówno przed zawarciem małżeństwa jak i w czasie jego trwania.

Oto kilka ważnych powodów, aby przygotować intercyzę:

1. Jeśli zamierzasz zawrzeć związek małżeński.
2. Jeśli masz dzieci z poprzedniego związku.
3. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i chcesz zabezpieczyć majątek przed ewentualną niewypłacalnością.
4. Jeśli pomiędzy wartością majątków małżonków zachodzi duża różnica.
5. Jeśli małżonkowie chcą zabezpieczyć swój majątek na wypadek rozwodu.

Osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim a posiadają wspólną nieruchomość lub inne zasoby, mogą także sporządzić umowę pomiędzy sobą i zabezpieczyć swoje sprawy, na wypadek rozstania. Jest to samejeaftale lub samlivsaftale.

Koszt zarejestrowania intercyzy w oficjalnym rejestrze to 1.750 DKK. Cena za sporządzenie przez nas tego dokumentu to 4.000 DKK z VAT.

Warto zainwestować w sporządzenie intercyzy aby zapobiec komplikacjom w przyszłości a zatrudnienie prawnika do przygotowania tego dokumentu gwarantuje jego prawidłowość oraz to, że będzie on działał w najlepszym interesie swojego zleceniodawcy.

Advokat Thomas Refning Poulsen

Drukuj