Hvad du bør vide om ejendomsværdiskat og ejendomsskat?

Der er to slags ejendomsskatter i Danmark:

 

EJENDOMSVÆRDISKAT – indbetales til staten, og beregnes af hele ejendommens værdi, dvs. både grund, bygninger og diverse installationer

 

EJENDOMSSKAT (GRUNDSKYLD) – indbetales til kommunen der hvor ejendommen ligger; beregnes af selve grundens værdi, med visse fradrag som fremgår af ejendommens skattebillet.

Læs i denne artikel:

Den offentlige ejendomsvurdering

Den offentlige, officielle vurdering af fast ejendom fastsættes hvert anden år af SKAT.

Som udgangspunkt og ideelt set bør de faktorer, der har indflydelse på ejendomsskat, omfatte: ejendommens størrelse, byggeår, stand, beliggenhed og gennemsnitlige salgspriser for ejendomme i tidligere år i området hvor ejendommen er beliggende.

Faktisk er hovedkriteriet for den offentlige værdiansættelse af fast ejendom den gennemsnitlige pris på tilsvarende ejendomme i et givent område på et givet tidspunkt.

Hvis du ikke er enig

Ejendommens offentlige værdi kan afvige fra ejendommens faktiske værdi, det vil sige ejendommens salgssum.

Hvis en ejendomsejer er uenig i ejendommens offentlige værdi, kan de indgive en klage.

For ejendomme, hvis værdi er vurderet før 1. oktober 2011, er der ikke mulighed for at klage.

Ejendomme opført efter 1. oktober 2011

Ved ejendomme opført efter 1. oktober 2011 fastsætter SKAT individuelt ejendommens værdi.

SKAT vælger selv metoden til vurdering af ejendommens værdi og beregner skatten, som den derefter medtager i den skattepligtiges årlige selvangivelse – årsopgørelse.

Loven giver flere undtagelser, når det drejer sig om størrelsen af skat af værdien af fast ejendom.

Ejendomsværdiskat

Størrelsen af ejendomsværdiskatten afhænger af ejendommens værdi og beregnes efter følgende formel:

- ejendomsværdiskat udgør 0,92% af ejendomsværdien, hvis værdien er mindre end 3.040.000 kr.

- hvis din ejendom er mere end 3.040.000 kr. værd, betaler du derudover 3% af det beløb, der overstiger tærsklen på 3.040.000 kr.

Den værdi af ejendom, som ejendomsværdiskatten beregnes af hvert år, kan findes i din årsopgørelse.

 

Læs også: Hvordan beregner man ejendomsværdiskat?

Ejendomsskat (grundskyld)

Grundskyld er en skat, der beregnes af værdien af selve grunden, uden bygninger.

Det endelige afgiftsbeløb for en bestemt grund bestemmes af den kommune, hvor grunden ligger. Satserne spænder fra 16 til 34 promille.

Den laveste af følgende to værdier tages som beskatningsgrundlag:

  • den aktuelle officielle værdi af jorden eller

 

  • værdien af jorden i tidligere år plus grundskatteloftet, dvs. en sats fastsat af staten (mellem 3 og 7%)

Grundskyld beregnes af kommunen.

 

Oplysninger om den skat, der skal betales, sendes til ejendomsejere én gang årligt (via ejendomsskattebillet), og normalt opdeles den skat, der skal betales, i to rater.

 

Kilde: skat.dk, borger.dk

Advokat Thomas Refning Poulsen

boligadvokat i Herning


Tlf. 97 12 20 10
e-mail: info@refning.dk