PRISER

Følgende ydelser afregnes til faste priser:

Priserne er inklusiv moms, men eksklusiv afgifter til staten, som er:

 

  • 300 kr. testamente
  • 1.850 kr. ægtepagt
  • 1.850 kr. plus 0,6 % af købesummen ved køb af fast ejendom

 

I sager og ved ydelser, som ikke kan afregnes til et fast salær anvendes følgende principper:

 

  • anvendt tid
  • sagens værdi
  • sagens udfald
  • sagens betydning for klienten
  • ansvaret forbundet med sagen

 

Ved opstart af sagen modtager du altid en ordrebekræftelse hvori opgaven beskrives. I denne ordrebekræftelse vil du også få oplyst prisen, hvis der er tale om en sag hvor vi kan angive en fast pris, eller om sagen afregnes efter principperne anført ovenfor.

 

I sager med fast pris betaler du ofte først når sagen er afsluttet, men vi er berettiget til at forlange forudbetaling af et depositum og á conto betaling.