Hvordan beregner man ejendomsværdiskat?

At forstå hvordan din ejendomsværdiskat er beregnet kan virke vanskeligt. Det er virkelig mange faktorer, satser og værdier man skal tage hensyn til.

Den generelle formel er den samme for alle i landet.

Nedunder finder du en kort forklaring.

Læs i denne artikel:

Kend din ejendomsværdi

For at beregne ejendomsværdiskat skal du kende værdien af hele din ejendom, altså bygningen og grunden.

SKAT tage hensyn til den laveste værdi af de tre nedenfor anførte:

  • ejendomsværdien for det aktuelle år, fx 2014 eller
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 2002 eller
  • ejendomsværdien pr. 1. januar 2001 + 5 % af denne værdi

Værdien af den ejendom, som ejendomsværdiskatten beregnes af hvert år, kan findes i din årsopgørelse.

Hvordan beregner man ejendomsværdiskat?

Nøgleelementerne i beregningen af ​​afgiften er ejendommens værdi og grænsebeløbet på 3.040.000 kr.

Afgiften beregnes på følgende måde:

  • ejendomsværdiskat udgør 0,92% af ejendomsværdien, hvis værdien er mindre end 3.040.000 kr.

 

  • hvis din ejendom er mere end 3.040.000 kr. værd, betaler du derudover 3% af det beløb, der overstiger tærsklen på 3.040.000 kr.

Andre faktorer

Hvor meget ejendomsværdiskat skal du i sidste ende betale afhænger af mange yderligere faktorer.

Eksempelvis om du er pensionist, om du har betalt ejendomsskat i udlandet, om du har købt hus før 1998, om du har udført reparationer på dit hus, som har øget dets værdi mv.

Mere detaljeret information kan findes på skat.dk.

Advokat Thomas Refning Poulsen

boligadvokat i Herning
Tlf. 97 12 20 10
e-mail: info@refning.dk