Tyveri fra arbejdspladsen – straf og konsekvenser

skrivebord og stol ved vinduet

I Danmark er der hvert år rigtigt mange sager om ansattes tyveri fra deres arbejdsplads. Mange af sagerne bliver aldrig politianmeldt, ofte løses sagerne med en afskedigelse som regel foretaget på den måde, at det er medarbejderen, som opsiger sin stilling.

Læs i denne artikel:

Mange virksomheder har dog en fast praksis om, at al tyveri politianmeldes, derfor er det interessant at se på hvilken straf man kan forvente at få hvis man dømmes i retten for tyveri fra sit arbejde.

Hvad siger Straffeloven?

Tyveri fra arbejdspladsen straffes på samme måde og efter samme bestemmelser som andet tyveri. Hovedbestemmelsen for tyveri findes i Straffelovens § 276.

Når tyveriet foregår fra ens arbejdsplads, anses det dog typisk for en skærpende omstændighed, da den ansatte har brudt det tillidsforhold, der findes mellem ansat og arbejdsgiver.

Straf

Ud over den kedelige konsekvens, at man mister sit arbejde hvis man stjæler på arbejdet, vil vi nedenfor se på hvilken straf man derudover kan forvente.

Eksempel 1 (typeeksempel til beskrivelse af den typiske straf):

Tidligere ustraffet ansat stjæler effekter fra sin arbejdsplads til en værdi af ca. 50.000 kr. Straffen fastsættes til fængsel i ca. 4 måneder. 

Har man gode personlige forhold, kan straffen (helt eller delvist) gøres betinget dvs. man skal ikke i fængsel og afsone straffen eller man skal kun afsone en del af straffen. 

Straffen vil i givet fald gøres betinget af, at man udfører samfundstjeneste i dette eksempel ca. 80 – 100 timer.

Der vil også blive fastsat en såkaldt prøvetid, hvilket er en periode efter dommen hvor der ikke må begås ny lignende kriminalitet.

Prøvetiden vil i dette eksempel nok blive fastsat til 1 år. Begår man ny kriminalitet i prøvetiden eller passer man ikke sin samfundstjeneste skal straffen afsones og man kommer derfor i fængsel.

Udover straffen vil medarbejderen også dømmes til at erstatte arbejdsgiverens tab og retssagens omkostninger, der bestemmes af retten.

Eksempel 2 (fra retspraksis):

Tidligere ustraffet medarbejder stjal penge fra kassen for 6.000 kr. Straffen blev her fastsat til 40 dages fængsel. Straffen blev gjort betinget og prøvetiden blev fastsat til1 år. Der var ikke krav om udførelse af samfundstjeneste.

Eksempel 3 (fra retspraksis):

Tidligere ustraffet medarbejder stjal smykker og ure for en værdi af 1,2 millioner kroner fra sin arbejdsplads. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 6 måneder. Straffen blev gjort betinget med en prøvetid på 2 år og med krav om udførsel af 250 timers samfundstjeneste.

Eksempel 4 (fra retspraksis):

Tidligere ustraffet medarbejder stjal 230 kr. i kontanter fra sin arbejdsplads. Straffen blev fastsat til 10 dages betinget fængsel, som blev gjort betinget uden prøvetid og uden vilkår om samfundstjeneste.

Eksempel 5 (fra retspraksis):

Tidligere ustraffet medarbejder stjal 10 millioner kroner over en periode på 10 år. Medarbejderen var i en betroet stilling som bogholder. Straffen blev fastsat til 3 år og 6 måneders fængsel. Ingen del af straffen blev gjort betinget. Der er i denne sag tale om en kombination af tyveri og bedrageri.

Konsekvenser hvis man dømmes

Ud over at miste sit arbejde er konsekvenserne af tyveri fra arbejdspladsen, hvis man dømmes, derfor:

  • fængselsstraf / betinget fængselsstraf eventuelt bøde
  • samfundstjeneste
  • erstatningskrav fra ens tidligere arbejdsgiver
  • betaling af sagens omkostninger i retten
  • tilsyn af Kriminalforsorgen, som f.eks. bestemmer at man skal i misbrugsbehandling
  • ”plettet” straffeattest med de konsekvenser dette kan medføre i fremtiden 

 

Straffen kan, hvis det man stjæler er af ganske ringe værdi, helt bortfalde, men bortset fra dette fastsættes straffen fra bøde i de helt små sager og op til fængsel i 6 år i de grove sager.

Alle sager skal vurderes individuelt på baggrund af de konkrete omstændigheder og oplysninger. Har du en sag som du ønsker vores vurdering af, vil vi opfordre dig til at kontakte os.

Advokat Thomas Refning Poulsen

advokat i strafferet
Tlf. 97 12 20 10
e-mail: info@refning.dk