Vælg selv din forsvarsadvokat

møde med tre kvinder ved skrivebordet

En af de grundlæggende menneskerettigheder er: retten til en forsvarsadvokat i straffesager.

 

Det skyldes internationale konventioner, som Danmark har underskrevet, samt dansk lovgivning.

Vi mener, at en advokat også er en menneskerettighedsforkæmper.

Hvis du bliver anholdt af politiet eller er mistænkt i en straffesag, har du ret til en advokat. Altid. Og du har ret til selv at vælge en.

 

Men hvis du ikke selv vælger en, vil retten tildele dig en tilfældig, beskikket advokat fra listen.

LÆS I DENNE ARTIKEL:

At have en god forsvarsadvokat

Vi er en del af retsvæsenet, men vi arbejder ikke for politiet eller anklagemyndigheden. Vi arbejder for vores kunder.

    • vi hjælper dig hele vejen igennem alle stadier af straffesagen.
    • vi vil tjekke, om politiet og anklageren ikke overskrider deres beføjelser.
    • vi ved, hvilke beviser der skal tages i betragtning, hvilke der er vigtige og hvilke der ikke er, hvordan de skal fortolkes og fremlægges i retten.

Alt dette ved vi, fordi vi har erfaring med straffesager, og du kan regne med vores faglighed og indsigt. Vi arbejder for det bedst mulig resultat for vores klient.

Jo tidligere jo bedre

Vi har sagt det mange gange før og gentager det gerne: udtal dig ikke til Politiet før din forsvarer er tilstede sammen med dig.

Husk du er kun forpligtet til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Jo tidligere vi kommer med i forløbet jo bedre kender vi dig og din sag hvilket har stor betydning for resultatet.

Advokat Thomas Refning Poulsen

advokat i strafferet i Herning
Tlf. 97 12 20 10
e-mail: info@refning.dk