refning logo

Priser

Vi oplyser skriftligt prisen på en lang række af vores ydelser.

Dermed kender du størrelsen af vores honorar inden du beslutter dig for om du vil gå videre med din sag.

Du får altid en fast pris på testamenter, ægtepagter, kontrakter og rådgivning ved køb og salg af bolig og fritidshus.

Vores honorar for et testamente vil almindeligvis være 5.000,00 kr. inkl. moms og en ægtepagt tillige 4.000,00 kr. inkl. moms.

I de sager, hvor vi ikke kan give dig en fast pris, er størrelsen af vores honorar primært baseret på den tid vi anvender på sagen, samt hvor kompliceret sagen er, og hvad udfaldet af sagen bliver. Vores sædvanlige timepris er 2.500,00 kr. inkl. moms.

Vi opkræver ofte depositum når vi påbegynder en ny sag for en ny klient.

Normalt afregnes sagen, når den afsluttes. Ved længerevarende sager a conto afregner vi i takt med, at sagen skrider frem. I forbindelse med enhver afregning vil der være angivet de opgaver, som vi har udført i den periode, som fakturaen vedrører. Forfaldstiden for betaling er 5 dage fra fakturadato.

Du er altid velkommen til helt uforpligtende, at kontakte os med en forespørgsel om prisen på din opgave.