Hvad er straffen for at være i besiddelse af dopingmidler til eget forbrug?

Hvert år føres der en lang række sager om ulovlig besiddelse af dopingmidler.

Sagerne begynder ofte ved, at en forsendelse stoppes i det internationale postcenter i Københavns Lufthavn, men det ses også, at der tillige findes dopingmidler under ransagninger for euforiserende stoffer eller ved visitation af personer i nattelivet.

Læs i denne artikel:

Hvad er doping og er det altid ulovligt?

Definitionen på ulovlige dopingmidler findes i Dopingloven (Lov om forbud mod visse dopingmidler).

Ifølge denne lovs § 1 er de ulovlige grupper af dopingmidler i hovedtræk anabole steroider, testosteron, væksthormon m.fl.

 

Da der hele tiden udvikles nye dopingmidler kan man på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside finde en opdateret liste over hvilke dopingmidler, der er omfattet af Dopingloven (Liste over stoffer).

Hvilken straf kan man forvente hvis man tages med ulovlige dopingmidler?

Straffen afhænger af hvor mange dopingenheder man tages med. En dopingenhed udgør:

1 pille/kapsel/tablet

0,5 milliliter væske

25 milligram pulver eller

25 milligram aktivt stof i plaster, creme, spray mv.

Det er som udgangspunkt uden betydning hvilken koncentration dopingmidlerne har.

Tages man med ulovlige dopingmidler til eget forbrug fastsættes der en bødestraf således:

Antal enheder                     Bødestraf i kr.

1-49                                       1.000

50-99                                    1.500

100-199                                2.500

200-299                               3.500

300-399                               5.000

400-499                               6.500

500-599                               8.000

600-699                              9.000

700-799                               10.500

800-899                              12.000

900-999                              13.000

Tages man med en større mængde end 999 enheder vil Anklagemyndigheden som udgangspunkt nedlægge påstand om en fængselsstraf.

Er der tale om grove sager om salg eller overdragelse af dopingmidler kan straffen stige til flere års fængsel.

Kontakt en advokat

Er du sigtet i en sag om besiddelse, indførelse eller salg af dopingmidler er du velkommen til at kontakte os. 

Vi anbefaler at du kontakter os så tidligt i forløbet som muligt, gerne inden første afhøring hos Politiet.

Advokat Thomas Refning Poulsen

advokat i strafferet
Tlf. 97 12 20 10
e-mail: info@refning.dk